ทำตาสองชั้น ในคนที่หนังตาตก พร้อมทั้งสังเกตุการเปลี่ยนแปลงรอบๆดวงตาเราเมื่ออายุมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงรอบดวงตา ทั้งหนังตาตก ไขมันตกลง ไขมันโหนกห้อยลงมา เกิดร่องแก้ม กระดูกเบ้าตาบาง มาดูวิธีการทำตัดหนังตาไขมัน และทำตาสองชั้นกัน