ศัลยกรรมแก้หูกาง อธิบายวิธีผ่าตัด

การทำผ่าตัดแก้ไขหูกาง โดยการตัดกระดูกอ่อนหลังใบหู และเย็บติดกับด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ พร้อมทั้งเย็บขอบกระดูกด้านนอก