ผ่าตัดเสริมคาง

ผ่าตัดเสริมคาง สามารถทำได้ทั้งแผลภายนอก และแผลภายในช่องปาก มีข้อดีข้อเสียอย่างไร? รวมถึงการประเมินทรงและซิลิโคนที่เหมาะสมในแต่ละคน