โบท๊อก เพื่อความงาม โดยหมออรรถพร

Thailand Toxin Forum

Dr ada_trindade , IG มีหลายปัจจัยในการพิจารณา dose botox เพศชาย – horizontal , เพศหญิง anatomy variable Glabella 20u female – > median line male -> lower pattern Glabella contraction pattern long term -> neuromodulation – ไม่ได้เปลี่ยนแปลง ในแต่ละจุด แต่ละคน ใช้จำนวน botox เท่ากันหรือไม่ , – ไม่เท่ากัน อายุมากขึ้น หรือ เคยฉีดบ่อยๆ อาจจะลด dose brow ที่ควรจะ preserve beautiful brow depressor supercilli ProcerusContinue reading “Thailand Toxin Forum”

Foxy Eye Lifting | YouTube

Watch My Foxy Eyes Thread Lift หลังจาก Marking ข้างละ 2 เส้น Local anesthesia ใต้คิ้ว needle no18 tunnelling insert ไหม ประเมินในทางนั่ง ก่อนตัดไหม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

About Me

Hi, I’m Lillie. Previously a magazine editor, I became a full-time mother and freelance writer in 2017. I spend most of my time with my kids and husband over at The Brown Bear Family but this blog is for my love of food and sharing my favorites with you!

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: