อยากทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

  • ลักษณะหนึ่งของตาคนเอเซีย คือ เป็นตาชั้นเดียว หนังตาตกลงมาคลุม โดยเฉพาะถ้าคลุมลงมาด้านหัวตา ที่เรียกว่า หัวตาปิด ก็จะทำให้ดูตาเล็กลง และตาสั้นลงด้วย
  • หนังตาที่ตกลงมาคลุมขนตา ก็จะทำให้ขนตาดูสั้นเข้าไปอีก
วาดตำแหน่งทำผ่าตัดเปิดหัวตา ในคนไข้ที่มีหัวตาปิด

Reference

  1. OAsian Blepharoplasty anb the Eyelid crease P273

Published by Dr.Attaporn

Doctor , Plastic & Cosmetic Surgeon

Leave a Reply

%d bloggers like this: