อยากทำตาสองชั้น เปิดหัวตา

 • ลักษณะหนึ่งของตาคนเอเซีย คือ เป็นตาชั้นเดียว หนังตาตกลงมาคลุม โดยเฉพาะถ้าคลุมลงมาด้านหัวตา ที่เรียกว่า หัวตาปิด ก็จะทำให้ดูตาเล็กลง และตาสั้นลงด้วย
 • หนังตาที่ตกลงมาคลุมขนตา ก็จะทำให้ขนตาดูสั้นเข้าไปอีก
 • ถามว่า ลักษณะดวงตาที่เรียกว่า หัวตาปิด พบเยอะไหม แล้วเราเอง ถือว่าเป็นหัวตาปิดหรือเปล่า
  • ลักษณะของหัวตาปิด พบได้เยอะในคนจีน , ญีปุ่น และเกาหลี อาจจะพบได้ถึง 70-80%
  • แต่สำหรับคนไทย ตาอาจจะต่างกับคนจีน เกาหลีพอสมควร ไม่ได้พบลักษณะของหัวตาปิดมากเท่า อาจจะพบแค่ไม่ถึง 50% เพราะคนไทยในปัจจุบัน บางส่วนอาจจะมีเชื้อสายจีน หรือเป็นแบบเชื้อสายผสมมากกว่าจะเป็นจีนร้อยเปอรเซ็นต์
 • การทำผ่าตัดเปิดหัวตา เนื้อของหัวตา เป็นผิวหนังที่บางการเปิดให้มาใกล้กับผิวหนังบริเวณจมูก ซึ่งมีความหนากว่า จะทำให้เห็นความแตกต่างกันชัด เพราะฉะนั้น อาจจะไม่เข้าใกล้ผิวหนังส่วนที่หนามากเกินไป เพื่อให้รอบๆรอยเปิดหัวตา ยังคงเป็นผิวที่บางใกล้เคียงกับหนังตาเดิม

ขั้นตอนการทำผ่าตัด

 • เป็นผ่าตัดเล็ก สามารถใช้ยาเฉพาะที่
 • คนที่กังวลมากหน่อย อาจจะทานยานอนหลับได้
 • ใช้เวลาทำผ่าตัด ประมาณ 1 ช.ม.
 • วางตำแหน่งที่จะทำผ่าตัด เนื้อบริเวณหัวตา และจุดที่จะยกหัวตาเปิดสวิงขึ้นมา
 • ถ้าทำตาสองชั้นร่วมด้วย ก็วาดไปถึงรอยกรีดของชั้นตา
กำหนดจุดตำแหน่งเปิดหัวตา
ดึงหวตาปิด ให้คลี่ออกมา
วาดตำแหน่งทำผ่าตัดเปิดหัวตา ในคนไข้ที่มีหัวตาปิด
ตัดส่วนด้านนอกเป็นสามเหลี่ยน เพื่อเตรียมยืดหัวตา
 • เปิดเข้าไปตรงหัวตา ลึกถึงเอ็นยึดหัวตา และยกหนังตาออกจากเอ็นยึดหัวตาที่อยู่ติดด้านใต้
 • กรณีที่เนื้อเยื่อไม่มีแรงตึง ไม่ต้องยึดด้านใต้ผิวหนังกับเยื่อหุ้มกระดูก ยกเว้นถ้าต้องการให้เห็นชั้นชัดๆ ก็อาจจะเย็บเพิ่มได้
ผ่าตัดตัดหนังตาเป็นช่องสามเหลี่ยน และเตรียมยกมุมล่างขึ้น
สวิงหนังตาขึ้นมา เพื่อเย็บเปิดหัวตา
สวิงยกเปิดหัวตา และเย็บเปิดหัวตา
หลังเย็บเปิดหัวตา
แผลในระยะยาวหลังทำ ส่วนอื่นๆ จะค่อยๆจางไป
2 วิธีของการเปิดหัวตา
 • 2 วิธี จะต่างที่ตำแหน่ง c โดยวิธีหลัง จะยกหัวตาปิดขึ้นมาได้สูงกว่า (แต่ก็ต้องประเมินความตึงของเนื้อหนังตาด้านใน ) ปกติจะยกขึ้น ประมาณ 45*
ภาพหลังทำการเปิดหัวตา

การดูแลหลังผ่าตัด

 • หลังผ่าตัด ประคบเย็นบริเวณแผล และมียาฆ่าเชื้อป้ายแผล
 • หลังยกหัวตาเพื่อเปิดหัวตา ตำแหน่งที่เย็บ จะไม่ตึงมาก รอยแผลจะไม่มาก
 • แต่ช่วงแรก จะเห็นรอยแดง
 • หลังทำตัดไหม ให้ใช้ยาลบรอยแผลเป็น เช่น สกาเจล จะทำให้รอยค่อยๆจางลงได้เร็วขึ้น

Reference

 1. OAsian Blepharoplasty anb the Eyelid crease .

Published by Dr.Attaporn

Doctor , Plastic & Cosmetic Surgeon

สอบถาม

%d