สาเหตุของตาปรือ ที่พบไม่บ่อย

Marcus Gunn jaw-winking

aberrant regeneration syndromes จากเส้นประสาท คู่ที่ III, VII อ่อนแรง

Reference

Published by Dr.Attaporn

Doctor , Plastic & Cosmetic Surgeon

สอบถาม

%d bloggers like this: