ศัลยกรรมเสริมจมูก

ใครเหมาะกับการเสริมจมูก

การเสริมจมูก เสริมดั้ง ที่นิยมทำกันในเมืองไทยหรืออย่างที่รีวิวกัน เราจะใช้ ซิลิโคนเหลาเอง เพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ การเสริมดั้งไม่ว่าจะเป็นทรงธรรมชาติ สูง เชิด หรืองุ้มปลายจมูก ก็สามารถเหลาโดยใช้ซิลิโคนมาเหลาให้ได้รูปทรงและแกนที่ต้องการ และต้องดูที่ฐานจมูกเดิมก่อนทำผ่าตัด รวมถึงความต้องการของผู้ที่จะเสริมจมูก และองค์ประกอบโดยรวมของทั้งใบหน้า เป็นหลัก

From the blog

New posts in your inbox

About Me

Hi, I’m Lillie. Previously a magazine editor, I became a full-time mother and freelance writer in 2017. When I’m not spending time with my wonderful kids and husband, I love writing about my fascination with food, adventure, and living a healthy and organized life! Read more

Let’s hang out

%d bloggers like this: