รีวิวตาสองชั้น หมออรรถพร จากเฟสบุ๊ค และรีวิวก่อน หลัง ทำตาสองชั้น

รีวิวตาสองชั้น ก่อน หลังทำตาสองชั้น 4 เดือน เข้าที่แล้ว
รีวิวตาสองชั้น หลังทำ 11 เดือน
รีวิว ตาสองชั้น 1 ปี กรีดเก็บหนังตา และเซตชั้นตา
หนังตาและไขันตก รีวิวตาสองชั้น หลังทำ 44 วัน

Published by Dr.Attaporn

Doctor , Plastic & Cosmetic Surgeon

Leave a Reply

%d bloggers like this: