ผ่าตัดลดขนาดหัวนม และลดปานนม

การผ่าตัดลดขนาดหัวนม และปานนม ไม่เหมือนกัน ตรงส่วนหัวนม คือส่วนที่อยู่ตรงกลางมีลักษณะนูนขึ้นมา บางคนมีหัวนมทั้งเส้นรอบวงใหญ่ และนูนสูง เกินความพอดีที่เราต้องการ , ส่วนปานนม เป็นบริเวณด้านข้างออกมาจากหัวนม มีแต่ความกว้าง เส้นรอบวงออกมา

บางคนอาจจจะมีขนาดใหญ่มาตั้งแต่เกิด หรือบางคนอาจจะมาขยายขนาด หลังตั้งครรภ์ หรือหลังให้นมบุตร ในเพจนี้ เราจะเสนอความรู้ รวมถึงวิธีการผ่าตัด ละเอียดต่างๆทั้งก่อน และหลังทำผ่าตัด เพื่อจะได้แนวทางในการรักษาต่อไป

From the blog

New posts in your inbox

About Me

Hi, I’m Lillie. Previously a magazine editor, I became a full-time mother and freelance writer in 2017. When I’m not spending time with my wonderful kids and husband, I love writing about my fascination with food, adventure, and living a healthy and organized life! Read more

Let’s hang out

สอบถาม

%d bloggers like this: