www.Stats.in.th

หนังตาคนปกติ อาจจะมีลักษณะที่ไม่เท่ากันได้

ลักษณะหนังตา ที่ไม่เท่ากัน อาจจะเกิดตั้งแต่คิ้วที่มีความสูงไม่เท่ากัน หรือที่เรียกว่า คิ้วตก โดยปกติ ในผู้หญิงถ้าเราสังเกตุดู คิ้วมักจะอยู่เหนือขอบกระดูก เล็กน้อย , ส่วนผู้ชายอาจจะพอดีๆ กับขอบกระดูก ซึ่งเป็นจุดบอกว่าคิ้วอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่ หรือเริ่มมีคิ้วตกแล้ว

อายุมากขึ้น อาจจะทำให้คิ้วมีการตก และถ้าเกิดตกไม่เท่ากัน ก็อาจจะเป็นสาเหตุให้ระดับตาหนังตาไม่เท่ากัน แต่สาเหตุนี้ ถือว่าพบไม่มาก ส่วนอีกกรณี คือมีหนังตาที่ตกไม่เท่ากัน เกิดจากหนังตาจริงๆ หรือว่า หนังตาเท่ากัน แต่ประมาณไขมัน ไม่เท่ากัน ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งได้

3210

กรณีที่ทำผ่าตัดหนังตาบน

มีขั้นตอนการตัดหนังตา ซึ่งถ้าสาเหตุของหนังตาที่ไม่เท่ากัน หรือไขมันไม่เท่ากัน ก็สามารถจะแก้ไขในขั้นตอนนี้ได้ โดยข้างที่ตกมากกว่า ก็อาจจะต้องตัดมากกว่า ส่วนจะต้องตัดมากกว่าแค่ไหน ก็ต้องประเมินจากการตรวจ ซึ่งอาจจะไม่ได้พอดีถึงกับ 100% แต่ยังไง ก็มักจะทำให้ดูเท่ากัน หรือเข้ามาใกล้กันได้มากกว่าก่อนผ่าตัด และถ้าหนาๆ จากไขมันที่มากกว่า ก็ตัดหรือเลาะเอาไขมันข้างนั้น ออกมากกว่า อีกข้างได้ ส่วนการทำ เย็บสามจุด ซึ่งไม่ได้มีการกรีึดเก็บเนื้อออกไป ทำให้ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาหนังตาไม่เท่ากันก่อนผ่าตัดได้