www.Stats.in.th

เสริมจมูกทรงผู้ชาย

โครงสร้างและรูปทรงจมูกจะมีความต่างกันระหว่างทรงจมูกผู้ชาย และผู้หญิง โดยถ้าเรามองจากด้านข้าง หรือ Profile view สามารถแบ่งทรงได้คราวๆคือ

  1. ทรงตรงๆ
  2. ทรงปลายพุ่ง
  3. ทรงงุ่มๆ ปลายไม่พุ่งมาก
  4. ทรงธรรมชาติ
  • โดยยปกติการเสริมจมูกผู้ชายมักจะตอ้งการสูงกว่าผู้หญิงเล็กน้อย เพื่อให้ดูหน้าคมขึ้น
  • แกนก็มักจะดูกว้างกว่าผู้หญิง คือไม่เรียวเล็ก แต่ก็ไม่ถึงกับใหญ่เกินไป
  • มีหยดน้ำปลายจมูก เพื่อป้องกันจมูกเชิดขึ้น
  • ทรงเมื่อดูจากด้านข้าง มักจะเป็นแบบ ทรงตรงๆลง , ทรงพุ่งปลาย หรือทรงงุ้มๆ โดยที่ปลายไม่ต้องเชิดขึ้นหรือโค้งงอนขึ้นไปเหมือนทรงจมูกผู้หญิง
  • ถ้ามีปลายจมูกเนื้อหนา ควรจะทำแบบปลายพุ่งๆ เพื่อให้ดูลดความใหญ่ของปลายจมูก

ทรงพุ่ง

เหมาะกับผู้ที่มีปลายจมูกค่อนข้าง ซึ่งการพุ่งปลายมาก ก็จะทำให้ด้านข้างดูเล็กลง

แต่ต้องขึ้นกับเนื้อปลายจมูก ไม่ถึงกับเนื้อบางเกินไป

ทำให้หน้าดูมีมิติขึ้น

 


ทรงจมูกตรงๆ ซึ่งโดยปกติฐานเดิมของคนส่วนใหญ่ มักจะเป็นแกนลงมาตรงๆ

การเสริมแกนตรงในคนที่มีลักณะแกนตรงอยู่แล้ว จะทำให้มองหน้าตรง มีสันขึ้นมา แม้ว่าบางทีอาจจะมีจมูกอยู่บ้าง

และยังเหมาะกับคนที่มีหยดน้ำไม่มาก ซึ่งการเสริมปลายพุ่ง จะต้องแบ่งเนื้อไปแกนพุ่งเยอะเกินไป และอาจจะทำให้ดูเชิดๆได้

รีวิวจากดั้งโด่ง
รีวิว
รีวิว
รีวิว
2ปีหลังเสริมจมูก

แกนงุ้มๆ

คนที่มีปลายจมูกไม่ใหญ่มาก สามารถทำได้ เพราะไม่ต้องยกปลายขึ้นมาก

ดาราเกาหลี จะพบทรงนี้ได้ค่อนข้างบ่อย

เสริมโด่งเป็นสัน

รีวิว
รีวิว
รีวิว
รีวิว